About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

25 April 2014 / EL

Η Ευρώπη που χρειαζόμαστε. Η Ευρώπη που θέλουμε. Μια καλύτερη Ευρώπη.

Μανιφέστο του Πόζναν των τοπικών και περιφερειακών αρχόντων του ΕΛΚ ενόψει της νέας πολιτικής θητείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014

 1. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με καρδιά και ψυχή. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ακούει και κατανοεί. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να αποφασίζει και να ενεργεί προς το συμφέρον όλων των πολιτών της, όπου κι αν αυτοί ζουν, όπου κι αν αυτοί εργάζονται, από όπου κι αν αυτοί προέρχονται.

  Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι πολίτες νιώθουν ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, την πόλη και την περιφέρεια όπου ζουν και εργάζονται. Οι ζωτικές ανάγκες των πολιτών καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες του τόπου διαμονής τους. Αυτές οι ανθρώπινες, χωρικές και δημοκρατικές παράμετροι απαιτούν εναρμονισμένη πολιτική δράση που να  λαμβάνει υπόψη την εδαφική διάσταση της ΕΕ και τα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά επίπεδα διακυβέρνησης. Η ΕΕ εργάζεται αδιάκοπα για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της κοινωνίας και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης συνδέοντας την Ευρώπη, πιστεύοντας στους ανθρώπους της και επενδύοντας στις περιφέρειές της.
 2. Χρειαζόμαστε τη λήψη αποφάσεων στο εγγύτερο προς τους πολίτες επίπεδο. Θέλουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις με πλήρη δημοκρατική νομιμότητα και με λόγο για τους δήμους και τις περιφέρειες, λόγο που θα μετουσιώνει τις αξίες σε απτά γεγονότα που αφορούν τους πολίτες.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει σαφή προστιθέμενη αξία, οι δε πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος είναι αρμόδιος για τι. Αυτό σημαίνει πως χρειαζόμαστε μια Ευρώπη όπου οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη θα εργάζονται από κοινού μέσω της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Για αυτό τον λόγο, η ΕΕ πρέπει να ενεργοποιηθεί και να αφοσιωθεί στους τομείς που αντιμετωπίζονται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ και να δαπανά λιγότερη ενέργεια στους τομείς που αντιμετωπίζονται καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερη στα μεγάλα και μικρότερη στα μικρά. Αυτό συνάδει με την έμφαση που δίνει η πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ στην επικουρικότητα: για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος στο καλύτερο και στο εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο.
 3. Χρειαζόμαστε σεβασμός προς τις σημαντικότερες αξίες της ΕΕ: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της λογοδοσίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας. Θέλουμε μια νέα, αποκεντρωμένη επικοινωνία της ΕΕ, καθότι αυτή φτάνει αποτελεσματικότερα στους πολίτες και καταπολεμά τον ευρωσκεπτικισμό και τον λαϊκισμό. Θέλουμε μια νέα γενιά παθιασμένη με την Ευρώπη.

  Οι θεμελιώδεις αξίες αποτελούν τη βάση για ισχυρές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να θεωρούνται ως πρότυπα που ενδείκνυται να προστατεύονται και να προωθούνται εντός και εκτός ΕΕ. Πρέπει να είμαστε πιο θαρραλέοι και σαφείς στην παρουσίαση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιος ευθυνόταν για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η Ευρώπη δεν προκάλεσε τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, αντιθέτως ένωνε δυνάμεις, έδειχνε αλληλεγγύη και μαχόταν σκληρά για την υπέρβασή της. Όσοι κατηγορούν την ΕΕ κάνουν λάθος και πρέπει να το πούμε! Παρουσιάζοντας τις αξίες και τις πολιτικές της, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών, να γεννήσει νέες ιδέες και να οικοδομήσει κοινές δεσμεύσεις για την υλοποίησή τους. Επίσης, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να προβάλλουν περισσότερο την Ευρώπη στους νέους και τα παιδιά, μεταξύ άλλων μέσω της εισαγωγής υποχρεωτικών μαθημάτων ευρωπαϊκών υποθέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 4. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διευκολύνει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων κοινωνικής ευημερίας, βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης ι ανταγωνιστικότητας για όλους. Θέλουμε τη συμμετοχή των ισχυρών, των ανίσχυρων και των φτωχών προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή σε όλη την Ευρώπη.

  Η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Η ενίσχυση της συνοχής θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις επενδυτικές ευκαιρίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και θα μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων περιφερειών. Η πολιτική συνοχής στηρίζει επίσης τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη και απασχόληση. Η μελλοντική συνοχή και η νέα πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχύσουν την περαιτέρω χρήση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και να επικεντρωθούν στην απασχόληση και την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις ΜΜΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αρμονική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών περιοχών.
 5. Χρειαζόμαστε μια ΕΕ που να ενισχύει την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Θέλουμε έναν δημόσιο τομέα που να διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Πρέπει να υποστηρίζουμε θερμά τους νέους στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού τους και στην προώθηση της επιχειρηματικότητάς τους.

  Στην καθημερινότητά τους, οι πολίτες καλούν όλους τους πολιτικούς ηγέτες να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Οι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να γίνουν επιχειρηματίες, ιδίως με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει καλύτερα το έργο των περιφερειακών αρχών για τη βελτίωση των συνεργιών μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης και ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Επιπλέον, σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνιακό περιβάλλον, πρέπει να βοηθήσουμε τα μέλη των οικογενειών με αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και εύκολη πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία. Επίσης, οι πολίτες ζητούν να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες δημογραφικές προκλήσεις και επιθυμούν μεγαλύτερη αύξηση ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνική ασφάλιση.
 6. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και συνέργειες και συμπληρωματικότητα όλων των δημοσίων προϋπολογισμών. Θέλουμε αποτελεσματική, διασυνδεδεμένη και καινοτόμο δημόσια διοίκηση σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  Η οικονομική ανάκαμψη και η δημιουργία απασχόλησης αποτελούν στόχος που επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω του ηγετικού ρόλου των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς υλοποιούν έως και 70% της νομοθεσίας της ΕΕ και συνεισφέρουν με τα δύο τρίτα των άμεσων δημόσιων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μεγάλο μέρος των δημοσίων επενδύσεων πηγάζει από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία. Απαιτούνται καλύτερης ποιότητας δημόσιες δαπάνες, καθώς και αύξηση της διαλειτουργικότητας των δημοσίων διοικήσεων σε όλη την ΕΕ. Η στήριξη των δημοσίων επενδύσεων είναι σημαντικότερη σε περιόδους κρίσης, καθώς μεγάλος αριθμός περιφερειών έχει περιορισμένη πρόσβαση στις παραδοσιακές πηγές δανεισμού λόγω μείωσης της πιστοληπτικής ικανότητας και αύξησης του επιπέδου χρέους.
 7. Χρειαζόμαστε μια πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση που να δρα σε συνέργεια με τις περιφέρειές της, καθώς οι πολίτες θα έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στους περιφερειακούς και τοπικούς τους ηγέτες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει μια ισχυρή θέση των περιφερειών ως βασικών φορέων της ΕΕ στην αντιμετώπιση της ζωτικής ανάγκης για καλύτερη νομοθεσία, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και τη μείωση του δημοκρατικού της ελλείμματος.

  ι περιφερειακές και τοπικές αρχές επιτελούν σημαντικό οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο, ο οποίος ενίοτε υπερβαίνει τα διοικητικά όρια των κρατών μελών τους. Το ΕΛΚ αποτελεί την πολιτική οικογένεια με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης και θεωρεί την προώθηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών ως προστιθέμενη αξία στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το ΕΛΚ στηρίζει τη συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών ως πολιτικής συνέλευσης και θεσμικού οργάνου της ΕΕ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των περιφερειών και των δήμων καθ’ όλη τη νομοθετική διαδικασία.