About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Βουκουρέστι / 16 March 2019 / EL

Τοπική και περιφερειακή διακήρυξη του ΕΛΚ ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών του 2019

 1. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα στους πολίτες και για τους πολίτες της
  Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα στους πολίτες και για τους πολίτες της· μια Ένωση που θα ξεκινά στα χωριά, τις πόλεις και τις περιφέρειές μας. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση βαθιά ριζωμένη στα εδάφη και εδραιωμένη στις δημοκρατικές μας αξίες. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των λαών. Θέλουμε μια ισχυρή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενισχύει και θα διασφαλίζει την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία μας. Θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι για την ταυτότητά μας ως πολίτες των πόλεων, των περιφερειών και των κρατών μελών μας, ενωμένοι στην πολυμορφία μας.
 2. Θέλουμε να ζούμε σε μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει και δημιουργεί ευκαιρίες για τους πολίτες της
  Προσβλέπουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προστατεύει εμάς, τις οικογένειες, τον τρόπο ζωής και τον πλανήτη μας. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εγγυάται την ασφάλεια, ενισχύοντας τα εξωτερικά της σύνορα και καταπολεμώντας τον εξτρεμισμό και τον εθνικισμό εντός των συνόρων της. Χρειαζόμαστε μια φιλική προς την οικογένεια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες, θα προστρέχει τους λιγότερο ευνοημένους και θα προάγει μια κοινωνία πλούσια και χωρίς αποκλεισμούς· μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μεριμνά για εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ευκαιρίες απασχόλησης υψηλού επιπέδου. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επενδύει στις τοπικές επιχειρήσεις, την έρευνα και την καινοτομία με ουσιαστική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων χάρη στη θεραπεία ανίατων νόσων, την οικολογική αναβάθμιση των συγκοινωνιών και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων μας.
 3. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης που θα διασφαλίζει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Υποστηρίζουμε τη συνοχή ως θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία, καθότι δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους τόσο από τις πλουσιότερες όσο και τις φτωχότερες περιφέρειες, ενισχύει την ενιαία αγορά και την εγκόλπωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Πιστεύουμε ότι ένα ζητούμενο ζωτικής σημασίας είναι να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Ζητούμε μια ψηφιοποιημένη, εύχρηστη και διασυνδεδεμένη δημόσια διοίκηση σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ως προϋπόθεση για την παροχή αποτελεσματικών και ικανοποιητικών υπηρεσιών τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις.
 4. Επιθυμούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνει αποφάσεις εγγύτερα στους πολίτες με βάση την αρχή της επικουρικότητας
  Τασσόμαστε υπέρ μιας αποτελεσματικής και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της. Πιστεύουμε ότι η εγκόλπωση των κοινών αρχών και η εμπιστοσύνη καθιστούν την Ευρώπη πιο απτή, ορατή και εν τέλει ένα με τους πολίτες της. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η πολιτική δεν γνωρίζει σύνορα· αυτή η αντίληψη αντανακλάται στην εμπιστοσύνη των ατόμων που ψηφίζουν για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 41 εθνικών κοινοβουλίων, 74 περιφερειακών νομοθετικών συνελεύσεων, 280 περιφερειών και 80.000 τοπικών αρχών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υλοποιούν το 70% της νομοθεσίας της ΕΕ. Σε αυτές αντιστοιχούν το ήμισυ των εργαζομένων στο Δημόσιο, το ένα τρίτο των δημόσιων δαπανών και τα δύο τρίτα των δημόσιων επενδύσεων. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες βασίζονται στο υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών, ώστε να μπορούν να δίνουν ευρωπαϊκές λύσεις σε τοπικά προβλήματα σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση, αλλά και η μετανάστευση, η ασφάλεια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη και τα κράτη μέλη της χρειάζονται μεγαλύτερη αποκέντρωση και ισχυρότερες περιφέρειες με τις αναγκαίες ικανότητες και μέσα για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Οι πολιτικοί σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει να συνεργαστούν για την πραγμάτωση μιας Ευρώπη εγγύτητας με σκοπό να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα κάθε τόπου ανά την Ευρώπη . Μαζί πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοκρατική αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 21ο αιώνα.
 5. Η οικογένεια του ΕΛΚ προτείνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση προς το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ
  Εμείς, η οικογένεια ηγετών του ΕΛΚ σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και ενωσιακό επίπεδο, είμαστε υπεύθυνοι για την προσέγγιση όλων των πολιτών, ακούγοντας τη φωνή τους, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και ενισχύοντας τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις αποδείχθηκαν επιτυχείς και αναμφίβολα βελτίωσαν τη ζωή των ανθρώπων. Ως οικογένεια του ΕΛΚ, δεν θα περιορίσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα στα όργανα που εδρεύουν στις Βρυξέλλες· πρέπει να προβάλλουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα όσα έχουμε επιτύχει και όσα θα επιτύχουμε στο μέλλον, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πέσει στα χέρια των ευρωσκεπτικιστών και των λαϊκιστών. Θέλουμε από κοινού να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυναμική, ανοικτή και ελκυστική για τους πολίτες της. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τον υποψήφιο του ΕΛΚ για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Manfred Weber, ως ενιαία, ισχυρή, ενωμένη και υπεύθυνη πολιτική οικογένεια προς το συμφέρον των λαών μας.