About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Букурещ / 16 March 2019 / BG

Манифест на регионалните и местни представители от ЕНП с оглед на европейските избори през 2019 г.

 1. Искаме Европейски съюз със и за хората
  Искаме Европейски съюз със и за хората, който да започва в нашите села, градове и региони. Нуждаем се от Европейски съюз, дълбоко вкоренен в териториите, който да се основава на демократични ценности. Нуждаем се от Европейски съюз, който да отговаря на очакванията на хората. Искаме силен и ефикасен Европейски съюз, който да укрепва и защитава нашия мир, свобода и просперитет. Искаме да се гордеем с нашата идентичност като европейски граждани, които принадлежат на нашите градове, региони и държави членки, обединени в многообразието.
 2. Искаме да живеем в устойчив Европейски съюз, който да закриля и да създава възможности за своите граждани
  Очакваме Европейски съюз, който да закриля нас и нашите семейства, нашия начин на живот и нашата планета. Искаме Европейски съюз, който да гарантира сигурността чрез укрепване на външните си граници и борба с екстремизма и национализма в рамките на своите граници. Искаме Европейски съюз, който отговаря на потребностите на семействата, предлага равни възможности, приобщава по-необлагодетелстваните и насърчава богато и приобщаващо общество; Европейски съюз, който дава възможност за добро образование, качествени здравни грижи и възможности за работа. Искаме Европейският съюз, който инвестира в местните предприятия, в научни изследвания и иновации, който оказва въздействие върху живота на хората, лекувайки нелечими заболявания, осигурявайки преход към по-чист транспорт и повишавайки енергийната ефективност на сградите ни.
 3. Нуждаем се от по-голямо сближаване между регионите, градовете и селските райони на Европейския съюз
  Нуждаем се от солидарен Европейски съюз, който гарантира икономическо, социално и териториално сближаване. Подкрепяме сближаването като основна европейска ценност, тъй като то създава възможности за хората както от по-богатите, така и от по-бедните региони, укрепва единния пазар и увеличава чувството за принадлежност към европейския проект. Убедени сме, че е от решаващо значение да се намалят различията между европейските територии и да се повиши тяхната конкурентоспособност. Призоваваме за цифровизирана, лесна за ползване и взаимно свързана публична европейска, национална, регионална и местна администрация като предпоставка за предоставяне на ефикасни и ефективни услуги на гражданите на предприятията.
 4. Искаме Европейски съюз, който да взема решения по-близо до гражданите, въз основа на принципа на субсидиарност
  Подкрепяме ефикасен и демократичен Съюз, който е по-близо до своите граждани. Убедени сме, че съпричастността и доверието карат хората да чувстват, да виждат и да бъдат част от Европа. Трябва да помним, че политиката не познава граници, за което свидетелства доверието на хората, които гласуват за Европейски парламент, 41 национални парламентарни камари, 74 регионални законодателни събрания, 280 региона и 80 000 органа на местното управление. Местните и регионалните власти прилагат 70% от цялото законодателство на ЕС. Те представляват половината от работните места в обществения сектор, една трета от публичните разходи и две трети от публичните инвестиции. Регионалните и местните лидери разчитат на най-високото равнище на доверие на хората, за те да могат да решават местни проблеми с европейски решения в области като транспорта, енергетиката, изменението на климата, цифровизацията, но също така миграцията, сигурността и борбата срещу тероризма. Ето защо Европа и нейните държави членки се нуждаят от повече децентрализация и по-силни региони с необходимите правомощия и ресурси за постигане на резултати, колкото е възможно по-близо до хората. Европейските, националните, регионалните и местните политици трябва да работят заедно за Европа, която да остава близо до гражданите, за да отговорят на реалностите на европейските територии. . Заедно трябва да укрепим демократичната легитимност на Съюза в крак с 21-ви век.
 5. Семейството на ЕНП предлага конкретна перспектива в интерес на всички граждани на ЕС
  Ние, семейството на ЕНП, състоящо се от национални, регионални, местни и европейски лидери, сме отговорни за достигането до всички граждани, вслушването в техния глас, посрещането на техните нужди и укрепването на основите на Европейския съюз. Мащабните реформи се увенчаха с успех и несъмнено подобриха живота на хората. Като членове на семейството на ЕНП няма да ограничаваме европейския проект до институциите със седалище в Брюксел. Трябва смело и решително да предаваме посланията за това какво сме постигнали по места и какво ще постигнем в бъдеще, ако искаме ЕС да не попадне в ръцете на евроскептиците и популистите. Заедно искаме да превърнем нашата Европа в по-динамичен, отворен и привлекателен дом за нейните граждани. Ангажираме се да си сътрудничим с водещия кандидат на ЕНП Манфред Вебер, за да работим като едно силно, обединено и отговорно политическо семейство в интерес на нашите граждани.