About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

21 October 2015 / HU

2015. évi, alapszabály szerinti EPP-kongresszus – Az uniós beruházások költséghatékonnyá tétele a régiókban és a városokban

A Régiók Európai Bizottsága EPP-csoportjának 2015. október 21-i, madridi kihelyezett ülésén elfogadott nyilatkozat

A helyi és regionális önkormányzatok, amelyek az állami beruházások több mint 70%-áért felelősek, kulcsfontosságú szereplők a beruházási projektek támogatásában és kezelésében, mivel elősegítik az állami és magánforrások reálgazdaságba juttatását, és így optimális beruházási feltételeket alakítanak ki anélkül, hogy további adósságok keletkeznének. Az uniós beruházásoknak hozzá kellene járulniuk a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz Európában, ahol valamennyi kormányzati szintnek megvan a maga szerepe a gazdasági irányítás, az átláthatóság és a közkiadások hatékonyságának javításában annak érdekében, hogy kézzelfogható helyi eredmények szülessenek a növekedés és a foglalkoztatás terén.

 

A régiók és a városok javítják a beruházási környezetet az EU-ban

 1. Hozzájárulunk a szabályozás kiszámíthatóságának és a keretfeltételeknek a javításához, valamint azoknak az akadályoknak a felszámolásához, amelyek megnehezítik, hogy  helyi közvetítőket – például bankokat, kockázati tőkealapokat, innovációs alapokat, kutatási alapokat – lehessen találni a magántőke és -beruházások mozgósításához. Ez különösen a kkv-k-ra vonatkozik, amelyek a stabil helyi munkahelyek kétharmadát teremtik meg a magánszektorban és a legjobb minőséget biztosítják a foglalkoztatás és a munka terén. Strukturális reformokat kezdünk és ösztönözzük a költségvetési felelősségvállalást az adósság és a kiadások intelligens módon történő kezelése révén.
 2. Támogatjuk a beruházási hiányosságok mérséklését és annak biztosítását, hogy valamennyi régió, köztük a gazdasági fejlődés szempontjából lemaradtak, illetve a földrajzilag hátrányos helyzetűek tevőlegesen vegyenek részt az EU-n belüli kohézió növelésében.
 3. Közre kívánunk működni a költségvetés jobb koordinációjában a kormányzás minden, európai, nemzeti, regionális és helyi szintjén a beruházások hatékonyságának maximalizálása és konkrét helyi eredmények elérése érdekében. Koordinációt és koherenciát sürgetünk az uniós szintű eszközök és az egyéb forrásokból, Európai Beruházási Banktól (EBB), nemzeti fejlesztési bankoktól, regionális fejlesztési bankoktól származó pénzügyi támogatások között, és kérjük, hogy a többszintű konzultációkba vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat.
 4. Elkötelezettek vagyunk a stratégiai tervezéssel kapcsolatos adminisztratív kapacitás és irányítási készségek javítása iránt, oly módon, hogy az egyes régiók és városok jellegzetességei és versenyelőnyei a többi érdekelt félhez kapcsolódjanak egy személyre szabott beruházási stratégia kidolgozása érdekében.
 5. Teljesítményvezéreltek vagyunk, és szeretnénk, ha több jó gyakorlat, szakértői értékelés, egymástól való tanulási lehetőség és tudatosságnövelő program, tanfolyam és képzés állna a pénzügyi eszközök tervezéséért, végrehajtásáért és elszámolásáért felelős regionális és helyi szintű állami tisztviselők rendelkezésére.

  A helyi gazdaságok szükségleteire és lehetőségeire szabott pénzügyi megoldások
 6. Személyre szabott pénzügyi megoldásokat szeretnénk, elsősorban a széles sávú és energiahálózatokkal kapcsolatos infrastruktúrák, a megújuló energia és a mikrovállalkozások, a városfejlesztés, a közlekedés, az oktatás, a kutatás és az innováció esetében.
 7. Egy olyan beruházási stratégiát szeretnénk, mely az EPP által támogatott szociális piacgazdaság elvén alapuló pénzügyi eszközökkel nem a rendelkezésre bocsátott támogatás elszámolására, hanem az európai gazdaságra gyakorolt hosszú távú kedvező hatások elérésére összpontosít.
 8. Likvid, stabil és diverzifikált tőkepiaci unióra van szükségünk ahhoz, hogy támogassuk a vállalkozásokat és a vállalkozókat, akik megújítják, növelik és megteremtik a foglalkoztatási lehetőségeket régióinkban és városainkban.
 9. Azt szeretnénk, ha a kölcsönök, tőkerészesedés és garanciák formájában megjelenő pénzügyi eszközök átláthatóak, elszámoltathatóak lennének és a szokásos kereskedelmi hiteleknél kedvezőbb feltételek mellett állnának rendelkezésre, tekintettel azok megnövekedett felhasználására az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) keretében. Ezzel kapcsolatban szintén támogatjuk az európai uniós garancia odaítélését az EBB által finanszírozott projektekhez.
 10. Szeretnénk, ha a kisebb léptékű projektek és szubnacionális szintű projektcsoportok megfelelő pénzügyi támogatást kapnának, mivel hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a helyi közösségekben, valamint a területi koncentráció ellen hatnak.
 11. Szeretnénk egyszerűsíteni az eljárásokat, valamint felgyorsítani a minőségi uniós projektek végrehajtását, továbbá kérjük, hogy kezeljék kiemelten a kkv-kat, illetve a kisebb és közepes piaci tőkeértékű vállalatokat. E vállalkozások képezik az európai gazdaság gerincét, ezért rugalmasabbá kell tenni számukra a forgótőke finanszírozási lehetőségeit.
 12. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy következő éves növekedési jelentésében valódi partnerként vonja be a helyi és regionális önkormányzatokat a nemzeti reformprogramok kialakításába és végrehajtásába. E programok megvalósítását a többszintű kormányzást célzó megállapodások révén kell előmozdítani.
 13. Hangsúlyozzuk, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) kiegészíti a többi költségvetési eszközt, és fontos kiaknázni azoknak a területeknek a támogatásához, amelyek jelenleg alulfinanszírozottak. Azt szeretnénk, ha a helyi és regionális önkormányzatokat bevonnák az ESBÁ-ba, különösen a projektportfóliókba és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformba, hogy szakértelmünkkel és szaktudásunkkal hozzájárulhassunk a projektek kiválasztásához, támogatásához és irányításához.
 14. Erőteljes szinergiahatást szeretnénk az Európai Stratégiai Beruházási Alap és az európai strukturális és beruházási alapok között a pénzügyi eszközöket vagy támogatásokat felhasználó projektek társfinanszírozása révén, hogy elkerülhetőek legyenek az átfedések. Ezenekívül nagyobb rugalmasságot szorgalmazunk a különféle forrásokból történő finanszírozás terén. Szükségesnek tartjuk a Stabilitási és Növekedési Paktum mentességének kiterjesztését az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott valamennyi projektre.
 15. Kollegiális együttműködést szorgalmazunk az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és a helyi és regionális önkormányzatok között, hogy a régiókban és a városokban megvalósuló uniós beruházások elősegítsék az EU polgárainak jólétét, prosperitását most és a jövőben is.