About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarest / 16 March 2019 / HU

Az EPP regionális és helyi programja a 2019-es európai választásokra készülve

 1. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely az emberekkel együtt, az emberekért dolgozik
  Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely az emberekkel együtt, az emberekért dolgozik, és amely a falvainkban, városainkban és régióinkban kezdődik. Olyan Európai Unióra van szükség, amelyben határozottan érvényesül a területi szempont, és demokratikus értékeken alapul. Olyan Európai Unióra van szükségünk, amely megfelel az emberek elvárásainak. Erős és hatékony Európai Uniót szeretnénk, amely előmozdítja és garantálja a békét, a szabadságot és a jólétet. Büszkék szeretnénk lenni identitásunkra: olyan európai polgárok vagyunk, akik a sokféleségben egyesülve otthon vagyunk városainkban, régióinkban és országainkban.
 2. Olyan fenntartható Európai Unióban szeretnénk élni, amely védelmet nyújt és lehetőségeket teremt polgárai számára
  Olyan Európai Unióban bizakodunk, amely oltalmat nyújt magunk és családjaink számára, de megvédi életmódunkat és bolygónkat is. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely külső határainak megerősítésével, valamint a szélsőségesség és a nacionalizmus elleni küzdelemmel garantálja a biztonságot. Olyan családbarát Európai Unióra van szükségünk, amely egyenlő lehetőségeket kínál, felkarolja a hátrányos helyzetben lévőket, valamint azon van, hogy gazdag és befogadó társadalmak legyenek Európában; olyan Európai Unióra, amely magas szintű oktatást és minőségi egészségügyi ellátást biztosít, valamint munkalehetőségeket teremt. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely olyan helyi vállalkozásokba, kutatásba és innovációba fektet be, amelyek a gyógyíthatatlan betegségek kezelése, a tisztább közlekedés és az épületeink energiahatékonyságának javítása révén kihatnak az emberek életére.
 3. Nagyobb kohézióra van szükségünk az Európai Unió régiói, városai és vidéki területei között
  Olyan Európai Unióra van szükségünk, amely a szolidaritás jegyében biztosítja a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Támogatjuk a kohéziót mint alapvető európai értéket, mivel lehetőségeket teremt a gazdagabb és a szegényebb régiókból származó emberek számára, erősíti az egységes piacot, és növeli az európai projekthez való tartozás érzését. Úgy véljük, alapvető fontosságú az európai területek közötti egyenlőtlenségek csökkentése és versenyképességük növelése. Digitalizált, felhasználóbarát és összekapcsolt európai, nemzeti, regionális és helyi közigazgatást szorgalmazunk, ezzel lehet ugyanis hatékony és eredményes szolgáltatásokat nyújtani az emberek és a vállalkozások számára egyaránt.
 4. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely a szubszidiaritás elvére támaszkodva a polgárokhoz közelebbi szinten hozza meg döntéseit
  Egy hatékony és demokratikus Unióért szállunk síkra, amely közelebb áll polgáraihoz. Hiszünk abban, hogy a felelősségvállalás és a bizalom az alapja annak, hogy az emberek érezzék és lássák Európát, és európaivá válhassanak. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a politika nem ismer határokat. Ez az emberek bizalmában nyilvánul meg, akik egy Európai Parlamentről, 41 nemzeti parlamenti kamaráról, 74 regionális jogalkotói közgyűlésről, 280 régióról és 80 000 helyi önkormányzatról szavaznak. A helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az uniós jogszabályok 70%-át. Ők felelősek továbbá a közszférabeli foglalkoztatás feléért, a közkiadások harmadáért és a közberuházások kétharmadáért. Az embereknek erősen bízniuk kell a regionális és helyi vezetőkben, hogy azok európai megoldásokkal válaszolhassanak helyi problémákra olyan területeken, mint a közlekedés, az energia, az éghajlatváltozás, a digitalizáció vagy a migráció, a biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem. Ezért Európának és tagállamainak nagyobb mértékű decentralizációra és erősebb régiókra van szükségük, amelyek rendelkeznek a szükséges hatáskörökkel és erőforrásokkal ahhoz, hogy a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten érjenek el eredményeket. Az európai, nemzeti, regionális és helyi politikusoknak együtt kell működniük egy polgárközeli Európa érdekében, hogy reagálhassanak az európai területek realitásaira. . Együtt meg kell erősítenünk az Unió demokratikus legitimitását, lépést tartva a 21. századdal.
 5. Az EPP-család konkrét utat jelöl ki, amely valamennyi uniós polgár érdekét szolgálja
  Mi, a nemzeti, regionális, helyi és európai vezetők EPP-családjának tagjai felelősek vagyunk azért, hogy valamennyi polgárt megszólítsuk, meghallgassuk véleményüket, kielégítsük szükségleteiket és megerősítsük az Európai Unió alapjait. Számos jelentős reform sikeres volt, és kétségtelenül javította az emberek életét. Az EPP-család tagjaiként nem fogjuk az európai projektet a brüsszeli székhelyű intézményekre korlátozni. Ha el akarjuk kerülni, hogy az EU az euroszkeptikusok és a populisták kezére kerüljön, bátran és határozottan hirdetnünk kell mind az eddigi, helyi szinten elért eredményeinket, mind azt, amit a jövőben fogunk elérni. Együtt dinamikusabb, nyitottabb és vonzóbb otthonná szeretnénk tenni Európát a polgárai számára. Vállaljuk, hogy az EPP csúcsjelöltjével, Manfred Weberrel összefogva erős, egységes és felelős politikai családként tevékenykedünk a polgárok érdekében.