About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukurešt / 16 March 2019 / HR

EPP-ov regionalni i lokalni manifest uoči europskih izbora 2019

 1. Želimo Europsku uniju s ljudima i za ljude
  Želimo Europsku uniju s ljudima i za ljude, Uniju koja počinje u našim selima, gradovima i regijama. Potrebna nam je Europska unija koja je ukorijenjena na lokalnoj razini i počiva na demokratskim vrijednostima. Potrebna nam je Europska unija koja ispunjava očekivanja građana. Želimo snažnu i učinkovitu Europsku uniju koja osnažuje i štiti naš mir, slobodu i blagostanje. Želimo biti ponosni na svoj identitet europskih građana koji su vezani za svoje gradove, regije i države članice te ujedinjeni u različitosti.
 2. Želimo živjeti u održivoj Europskoj uniji koja štiti i stvara prilike za svoje građane
  Polažemo nadu u Europsku uniju koja štiti nas, naše obitelji, naš način života i naš planet. Želimo Europsku uniju koja jamči sigurnost jačanjem vanjskih granica i borbom protiv ekstremizma i nacionalizma unutar svojih granica. Potrebna nam je Europska unija koja je naklonjena obitelji, pruža jednake mogućnosti, pomaže onima u nepovoljnijem položaju i promiče bogato i uključivo društvo; Europska unija koja nudi dobro obrazovanje, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i mogućnosti zapošljavanja. Želimo Europsku uniju koja ulaže u lokalna poduzeća, istraživanje i inovacije, koja unapređuje život ljudi liječenjem neizlječivih bolesti, osiguravanjem čišćeg prijevoza i energetski učinkovitijih zgrada.
 3. Potrebno nam je više kohezije između regija, gradova i ruralnih krajeva Europske unije
  Potrebna nam je solidarna Europska unija koja osigurava gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. Podržavamo koheziju kao temeljnu europsku vrijednost jer ona otvara mogućnosti i za osobe iz bogatijih regija i za one iz siromašnijih regija, osnažuje jedinstveno tržište i jača osjećaj pripadnosti europskom projektu. Smatramo da je ključno smanjiti razlike među europskim teritorijalnim jedinicama i povećati njihovu konkurentnost. Pozivamo na digitaliziranu, korisniku prilagođenu i međusobno povezanu europsku, nacionalnu, regionalnu i lokalnu javnu upravu kao preduvjet za pružanje učinkovitih i djelotvornih usluga građanima i poduzećima.
 4. Želimo Europsku uniju koja će donositi odluke bliže građanima na temelju načela supsidijarnosti
  Zalažemo se za učinkovitu i demokratsku Uniju koja je bliža svojim građanima. Vjerujemo da osjećaj odgovornosti i povjerenje dovode do toga da ljudi osjećaju Europu, vide Europu, utjelovljuju Europu. Moramo se prisjetiti da politika ne poznaje granice. To se ogleda u povjerenju ljudi koji glasaju za jedan Europski parlament, 41 nacionalni parlamentarni dom, 74 regionalne zakonodavne skupštine, 280 regionalnih i 80 000 lokalnih vlasti. Lokalne i regionalne vlasti provode 70 % zakonodavstva EU-a. Zapošljavaju svakog drugog zaposlenika u javnom sektoru i odgovorne su za trećinu javne potrošnje i dvije trećine javnih ulaganja. Regionalni i lokalni čelnici oslanjaju se na najvišu razinu povjerenja građana kako bi s pomoću europskih rješenja mogli rješavati lokalne probleme u područjima kao što su promet, energija, klimatske promjene, digitalizacija, ali i migracije, sigurnost i borba protiv terorizma. Stoga Europi i njezinim državama članicama treba veći stupanj decentralizacije i jače regije s neophodnim ovlastima i resursima kako bi se rezultati ostvarivali što bliže građanima. Europski, nacionalni, regionalni i lokalni političari moraju raditi zajedno na izgradnji Europe bliske građanima kako bi vodili računa o okolnostima u europskim teritorijalnim jedinicama. Zajedno moramo ojačati demokratski legitimitet Unije u skladu s 21. stoljećem.
 5. Obitelj EPP-a predlaže konkretna rješenja u interesu svih građana EU-a
  Mi, obitelj EPP-a kojoj pripadaju nacionalni, regionalni, lokalni i europski čelnici, odgovorni smo za dopiranje do svih građana, slušanje njihovih mišljenja, zadovoljavanje njihovih potreba i jačanje temelja Europske unije. Velike su reforme bile uspješne i nesumnjivo su unaprijedile život ljudi. Obitelj EPP-a neće ograničiti europski projekt na institucije u Bruxellesu. Želimo li izbjeći da EU padne u kandže euroskeptika i populista, moramo smiono i odlučno prenijeti poruku o onome što smo već ostvarili na terenu i o onome što ćemo ostvariti u budućnosti. Našu Europu zajednički želimo učiniti dinamičnijom, otvorenijom i privlačnijom građanima. Obvezujemo se udružiti snage s glavnim kandidatom EPP-a Manfredom Weberom kako bismo radili kao jedinstvena, snažna, ujedinjena i odgovorna politička obitelj u interesu naših građana.