About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarest / 16 March 2019 / DA

EPP’s regionale og lokale manifest for valget til Europa-Parlamentet i 2019

 1. Vi ønsker et EU med folket og for folket
  Vi ønsker et EU med folket og for folket, som starter i vores landsbyer, byer og regioner. Vi behøver et EU, der er dybt rodfæstet i lokalområderne, baseret på demokratiske værdier. Vi behøver et EU, der lever op til borgernes forventninger. Vi ønsker et stærkt og effektivt EU, som giver folk muligheder og forsvarer vores fred, frihed og velstand. Vi ønsker at være stolte over vores identitet som europæiske borgere, der hører til i vores byer, regioner og medlemsstater, forenet i mangfoldighed.
 2. Vi ønsker at leve i et bæredygtigt EU, der beskytter og skaber muligheder for sine borgere
  Vi håber på et EU, der beskytter os, vores familier, vores levevis og vores planet. Vi ønsker et EU, der garanterer sikkerheden ved at styrke sine ydre grænser og bekæmpe ekstremisme og nationalisme inden for sine egne grænser. Vi behøver et familievenligt EU, der giver lige muligheder, tager sig af de dårligst stillede og fremmer et rigt og inkluderende samfund, et EU, der muliggør god uddannelse, sundhedspleje af høj kvalitet og jobmuligheder. Vi ønsker et EU, der investerer i lokale virksomheder, forskning og innovation, der påvirker menneskers liv ved at behandle uhelbredelige sygdomme, gøre vores transport renere og vores bygninger mere energieffektive.
 3. Vi har brug for mere samhørighed mellem EU’s regioner, byer og landdistrikter
  Vi har brug for et solidarisk EU, der sikre økonomisk, social og territorial samhørighed. Vi støtter samhørighed som en grundlæggende EU-værdi, da den skaber muligheder for folk fra både rigere og fattigere regioner, styrker det indre marked og forstærker følelsen af at tilhøre det europæiske integrationsprojekt. Vi mener, at det er afgørende at mindske forskellene mellem EU’s lokalområder og styrke deres konkurrenceevne. Vi efterlyser en digitaliseret, brugervenlig og sammenkoblet offentlig forvaltning på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, som en forudsætning for at kunne levere effektive offentlige tjenesteydelser til både borgere og virksomheder.
 4. Vi ønsker et EU, der træffer beslutninger tættere på borgerne baseret på nærhedsprincippet
  Vi står for et effektivt og demokratisk EU, der er tættere på sine borgere. Vi tror, at ejerskab og tillid får folk til at føle EU, se EU, være EU. Vi må huske på, at politik ikke kender nogen grænser. Dette kommer til udtryk i den tillid, som folk udviser, når de stemmer for et Europa-Parlament, 41 kamre i nationale parlamenter og 74 regionale lovgivende forsamlinger i 280 regioner og 80.000 kommuner. De lokale og regionale myndigheder gennemfører 70 % af al EU-lovgivning. De tegner sig for halvdelen af arbejdspladserne i den offentlige sektor, en tredjedel af de offentlige udgifter og to tredjedele af de offentlige investeringer. De regionale og lokale ledere nyder den største tillid i befolkningen, hvilket sætter dem i stand til at håndtere lokale problemer ved hjælp af europæiske løsninger, ikke alene inden for transport, energi, klimaforandringer og digitalisering, men også inden for migration, sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme. Netop derfor har EU og dets medlemsstater brug for mere decentralisering og stærkere regioner, der har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at skabe resultater så tæt på borgerne som muligt. De europæiske, nationale, regionale og lokale politikere skal arbejde sammen om at skabe et nærhedens Europa for at kunne tage hensyn til de faktiske forhold i de europæiske lokalområder. . Sammen skal vi styrke Unionens demokratiske legitimitet i tråd med det 21. århundrede.
 5. EPP-familien foreslår en konkret vej fremad, der er i alle EU-borgeres interesse
  I EPP-familien, der består af nationale, regionale, lokale og europæiske ledere, ser vi det som vores opgave at nå ud til alle borgere, lytte til dem, imødekomme deres behov og styrke EU’s fundament. Større reformer har skabt positive resultater og har uden tvivl forbedret borgernes liv. Vi i EPP-familien ønsker ikke at begrænse det europæiske projekt til de Bruxelles-baserede institutioner. Hvis vi vil undgå, at EU falder i hænderne på euroskeptikere og populister, er vi som EPP-familie nødt til at udvise mod og beslutsomhed, når vi formidler, hvad vi allerede har opnået, og hvad vi ønsker at opnå fremover. Sammen vil vi gerne gøre Europa til et mere dynamisk, åbent og attraktivt hjem for dets borgere. Vi forener vores kræfter med EPP’s spidskandidat, Manfred Weber, i ønsket om at arbejde som en stærk, sammentømret og ansvarlig politisk familie i borgernes interesse.