About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukarešta / 16 March 2019 / SL

Evropske volitve 2019: volilni program Evropske ljudske stranke za lokalno in regionalno raven

 1. Želimo si Evropske unije z ljudmi in za ljudi
  Želimo si Evropske unije z ljudmi in za ljudi, ki se začne v naših vaseh, mestih in regijah. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo na teh območjih globoko zakoreninjena, ki bo temeljila na demokratičnih vrednotah in bo izpolnjevala pričakovanja ljudi. Želimo si trdne in učinkovite Evropske unije, ki bo opolnomočala in varovala naš mir, svobodo in blaginjo. Ponosni želimo biti na našo identiteto kot evropski državljani, ki – združeni v raznolikosti – pripadamo našim mestom, regijam in državam članicam.
 2. Želimo živeti v trajnostni Evropski uniji, ki bo varovala in ustvarjala priložnosti za svoje prebivalce
  Želimo si Evropske unije, ki bo varovala nas in naše družine, naš način življenja in naš planet. Želimo si, da bi zagotavljala varnost s krepitvijo svojih zunanjih meja ter bojem proti ekstremizmu in nacionalizmu znotraj teh meja. Potrebujemo družinam prijazno Evropsko unijo, ki bo nudila enake možnosti, sprejela medse prikrajšane, spodbujala bogato in vključujočo družbo ter zagotavljala kakovostno izobraževanje in zdravstveno varstvo ter zaposlitvene možnosti. Želimo si Evropske unije, ki bo vlagala v lokalna podjetja, raziskave in inovacije, ki vplivajo na življenje ljudi, med drugim z zdravljenjem neozdravljivih bolezni ter zagotavljanjem čistejšega prometa in večje energetske učinkovitosti stavb.
 3. Potrebujemo več kohezije med evropskimi regijami, mesti in podeželskimi območji
  Potrebujemo solidarno Evropsko unijo, ki bo zagotavljala ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Kohezijo podpiramo kot temeljno evropsko vrednoto, saj ustvarja priložnosti za ljudi tako iz bogatejših kot revnejših regij, krepi enotni trg in povečuje občutek pripadnosti evropskemu projektu. Menimo, da je bistveno zmanjšati razlike med evropskimi ozemlji in povečati njihovo konkurenčnost. Pozivamo k digitalizirani, uporabniku prijazni in medsebojno povezani javni upravi na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni kot pogoju za zagotavljanje učinkovitih in uspešnih storitev tako za državljane kot za podjetja.
 4. Želimo, da Evropska unija sprejema odločitve bliže državljanom, na podlagi načela subsidiarnosti
  Zavzemamo se za učinkovito in demokratično Unijo, ki bo bliže državljanom. Prepričani smo, da ljudje s prevzemanjem odgovornosti in ob zaupanju začutijo, da pripadajo Evropi, da vidijo Evropo in da so Evropa. Ne smemo pozabiti, da politika ne pozna meja. To se kaže v zaupanju tistih, ki glasujejo za en Evropski parlament, 41 domov nacionalnih parlamentov, 74 regionalnih zakonodajnih skupščin, 280 regij in 80 000 lokalnih oblasti. Lokalne in regionalne oblasti izvajajo 70 % vse zakonodaje EU. Zagotavljajo polovico delovnih mest v javnem sektorju, porabijo eno tretjino javnih sredstev in izvedejo dve tretjini javnih naložb. Regionalni in lokalni voditelji se opirajo na najvišjo raven zaupanja ljudi pri odpravljanju lokalnih problemov s pomočjo evropskih rešitev na področjih, kot so promet, energija, podnebne spremembe, digitalizacija, pa tudi migracije, varnost in boj proti terorizmu. EU in njene države članice zato potrebujejo večjo raven decentralizacije in močnejše regije z ustreznimi pristojnostmi in viri za doseganje rezultatov čim bližje ljudem. Evropski, nacionalni, regionalni in lokalni politiki si morajo skupaj prizadevati za Evropo, ki bo ljudem blizu, da bi se tako lahko odzvali na dejanske razmere na evropskih območjih. Skupaj moramo okrepiti demokratično legitimnost Unije v koraku z 21. stoletjem.
 5. Družina EPP predlaga konkretno pot naprej v interesu vseh državljanov EU
  Družina EPP, ki jo sestavljamo nacionalni, regionalni, lokalni in evropski voditelji, mora nagovoriti vse državljane, prisluhniti njihovim mnenjem, izpolniti njihove potrebe in krepiti temelje Evropske unije. Glavne reforme so bile uspešne in so nedvomno izboljšale življenje ljudi. Kot družina EPP evropskega projekta ne bomo omejevali na bruseljske institucije. Pogumno in odločno moramo sporočati naše dosedanje in prihodnje dosežke, če želimo preprečiti, da bi EU prišla v roke evroskeptikov in populistov. Skupaj želimo zagotoviti, da bo naša Evropa bolj dinamična in odprta ter privlačen dom za njene prebivalce. Zavezujemo se, da bomo sodelovali z vodilnim kandidatom EPP Manfredom Webrom in bomo delovali kot ena, močna, združena in odgovorna politična družina v interesu naših državljanov.