About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

Bukareszt / 16 March 2019 / PL

Manifest regionalny i lokalny EPL w związku z wyborami europejskimi 2019 r.

 1. Chcemy Unii Europejskiej z udziałem obywateli i dla obywateli
  Pragniemy Unii Europejskiej z udziałem obywateli i dla obywateli, która zaczynałaby się w naszych wioskach, miastach i regionach. Potrzebujemy Unii Europejskiej głęboko zakorzenionej w naszych obszarach lokalnych, opartej na wartościach demokratycznych. Potrzebujemy Unii Europejskiej spełniającej oczekiwania obywateli. Chcemy silnej i skutecznej Unii Europejskiej, która krzewiłaby i chroniłaby pokój, wolność i dobrobyt. Pragniemy być dumni ze swojej tożsamości jako zjednoczeni w różnorodności obywatele europejscy należący do naszych miast, regionów i państw członkowskich.
 2. Chcemy żyć w zrównoważonej Unii Europejskiej, która chroni obywateli i stwarza dla nich możliwości
  Mamy nadzieję, że Unia Europejska będzie chronić nas, nasze rodziny, sposób życia i planetę. Pragniemy Unii Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo poprzez wzmacnianie swych granic zewnętrznych oraz zwalczanie ekstremizmu i nacjonalizmu w swych granicach. Potrzebujemy przyjaznej dla rodziny Unii Europejskiej, która oferuje równe szanse, wspiera słabsze grupy społeczne i promuje bogate społeczeństwo integracyjne, a także zapewnia dobrą edukację, wysokiej jakości opiekę zdrowotną i możliwości zatrudnienia. Chcemy, by Unia Europejska inwestowała w lokalne przedsiębiorstwa, badania naukowe i innowacje, które mają wpływ na życie ludzi, umożliwiając leczenie nieuleczalnych chorób, zwiększając ekologiczność transportu i efektywność energetyczną naszych budynków.
 3. Potrzebujemy większej spójności między regionami, miastami i obszarami wiejskimi w Unii Europejskiej
  Potrzebujemy solidarnej Unii Europejskiej, która zapewnia spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Wspieramy spójność jako podstawową wartość europejską, gdyż stwarza ona możliwości dla ludzi z bogatszych i biedniejszych regionów, wzmacnia jednolity rynek i zwiększa poczucie przynależności do projektu integracji europejskiej. Uważamy, że zasadnicze znaczenie ma zmniejszenie dysproporcji między obszarami europejskimi i zwiększenie ich konkurencyjności. Apelujemy o zdigitalizowaną, przyjazną dla użytkownika i wzajemnie połączoną europejską, krajową, regionalną i lokalną administrację publiczną jako warunek wstępny zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom skutecznych i wydajnych usług.
 4. Pragniemy Unii Europejskiej podejmującej decyzje bliżej obywateli na podstawie zasady pomocniczości
  Opowiadamy się za skuteczną i demokratyczną Unią znajdującą się bliżej obywateli. Wierzymy, że współodpowiedzialność i zaufanie sprawiają, że obywatele czują i dostrzegają Europę, a także się nią stają. Musimy pamiętać, że polityka wykracza poza granice. Dowodzi tego zaufanie obywateli, którzy głosują na jeden Parlament Europejski, 41 krajowych izb parlamentarnych, 74 regionalne zgromadzenia ustawodawcze, 280 regionów i 80 tys. samorządów lokalnych. Władze lokalne i regionalne wprowadzają w życie 70% całego prawodawstwa unijnego. Odpowiadają za połowę zatrudnienia w sektorze publicznym, jedną trzecią wydatków publicznych i dwie trzecie inwestycji publicznych. Przywódcy lokalni i regionalni opierają się na najwyższym poziomie zaufania obywateli, tak by móc rozwiązać problemy lokalne na szczeblu europejskim w takich dziedzinach jak transport, energia, zmiana klimatu, cyfryzacja, a także migracja, bezpieczeństwo i walka z terroryzmem. Dlatego też Europa i jej państwa członkowskie potrzebują większej decentralizacji i silniejszych regionów, które posiadałyby niezbędne kompetencje i zasoby, by uzyskać wyniki jak najbliżej obywateli. Politycy europejscy, krajowi, regionalni i lokalni muszą ze sobą współpracować na rzecz Europy zbliżonej do obywateli, by móc reagować na realia europejskich regionów. . Musimy wspólnie wzmocnić demokratyczną legitymację UE, dotrzymując kroku XXI w.
 5. Ugrupowanie EPL proponuje konkretne kroki w interesie wszystkich obywateli UE
  Jako ugrupowanie EPL skupiające przywódców krajowych, regionalnych, lokalnych i europejskich odpowiadamy za docieranie do wszystkich obywateli, wsłuchiwanie się w ich głos, spełnianie ich potrzeb i umacnianie podstaw Unii Europejskiej. Powiodły się gruntowne reformy, które bez wątpienia poprawiły jakość życia obywateli. Jako ugrupowanie EPL nie będziemy ograniczać projektu integracji europejskiej do instytucji mających siedzibę w Brukseli. Musimy z odwagą i determinacją informować zarówno o swoich dotychczasowych osiągnięciach w terenie, jak i o swoich celach na przyszłość, jeśli nie chcemy, by Unia dostała się w ręce eurosceptyków i populistów. Chcemy wspólnie sprawić, by nasza Europa stała się bardziej dynamicznym, otwartym i atrakcyjnym domem dla obywateli. Zobowiązujemy się do współpracy z czołowym kandydatem EPL Manfredem Weberem, by w interesie naszych obywateli wspólnie stworzyć jedną, silną, zjednoczoną i odpowiedzialną rodzinę polityczną.