About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

București / 16 March 2019 / RO

Manifestul regional și local al PPE pentru alegerile europene 2019

 1. Ne dorim o Uniune Europeană împreună cu oamenii si pentru oameni
  Ne dorim o Uniune Europeană împreună cu oamenii si pentru oameni, a carei construcție începe în satele, orașele și regiunile noastre. Avem nevoie de o Uniune Europeană cu rădăcini adânci în teritoriile sale, întemeiată pe valori democratice. Avem nevoie de o Uniune Europeană care se ridică la înălțimea așteptărilor cetățenilor săi. Dorim o Uniune Europeană puternică și eficientă, care să-i capaciteze pe cetățeni și să ne apere pacea, libertatea și prosperitatea. Dorim să fim mândri de identitatea noastră de cetățeni europeni, aparținând orașelor, regiunilor și statelor noastre membre, uniți în diversitate.
 2. Vrem să trăim într-o Uniune Europeană durabilă care-i protejează și creează oportunități pentru cetățenii săi
  Sperăm să construim o Uniune Europeană care ne apără familia, modul de viață și planeta. Dorim o Uniune Europeană care să garanteze securitatea, întărindu-și frontierele externe și combătând extremismul și naționalismul în interiorul granițelor sale. Avem nevoie de o Uniune Europeană favorabilă familiei, care să ofere șanse egale, să-i susțina pe cei mai puțin avantajați și să promoveze o societate prospera și favorabilă incluziunii; o Uniune Europeană care să permită o educație și asistență medicală de înaltă calitate, precum și oportunități de angajare. Dorim o Uniune Europeană care să investească în întreprinderile sale locale, precum si în cercetarea și inovarea cu un impact important asupra vieții oamenilor, care sa permita tratarea unor boli incurabile, dezvoltarea transporturilor ecologice și construirea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic.
 3. Avem nevoie de mai multă coeziune între regiunile, orașele și zonele rurale ale Uniunii Europene
  Avem nevoie de o Uniune Europeană solidară, care să asigure coeziunea economică, socială și teritorială. Sprijinim coeziunea ca valoare europeană fundamentală, deoarece ea creează oportunități atât pentru cetățenii din regiunile mai bogate, cât și din cele mai sărace, consolidează piața unică și sporește sentimentul de apartenență la proiectul european. Considerăm că este esențial să se reducă disparitățile dintre teritoriile europene și să le sporească competitivitatea. Vrem o administrație publică europeană, națională, regională și locală digitalizată, ușor de utilizat și interconectată, ca o condiție prealabilă pentru furnizarea unor servicii eficiente și eficace atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.
 4. Dorim o Uniune Europeană care să ia decizii mai aproape de cetățeni, pe baza principiului subsidiarității
  Susținem o Uniune eficientă și democratică, mai apropiată de cetățenii săi. Considerăm că responsabilitatea și încrederea îi fac pe cetățeni să simtă Europa, să vadă Europa, să fie Europa. Politica nu cunoaște granițe și acest lucru este demonstrat de încrederea celor care votează pentru un Parlament European, 41 de camere parlamentare naționale, 74 de adunări legislative regionale, 280 de regiuni și 80 000 de autorități locale. Autoritățile locale și regionale pun în aplicare 70% din întreaga legislație adoptată de UE și sunt responsabile pentru jumătate din locurile de muncă din sectorul public, o treime din cheltuielile publice și două treimi din investițiile publice. Liderii locali și regionali se bazează pe cel mai înalt nivel de încredere a cetățenilor, ca să poată rezolva problemele locale în domenii precum transporturile, energia, schimbările climatice, digitalizarea, dar și migrația, securitatea și lupta împotriva terorismului cu soluții europene. Prin urmare, Europa și statele sale membre au nevoie de mai multă descentralizare și de regiuni mai puternice, care să dispună de competențele și resursele necesare pentru a obține rezultate la un nivel cât mai apropiat de cetățeni. Politicienii de la nivel european, național, regional și local trebuie să lucreze împreuna pentru o Europă a proximității, pentru a răspunde realităților din teritoriile europene. Împreună trebuie să consolidăm legitimitatea democratică a Uniunii, în pas cu secolul al XXI-lea.
 5. Familia PPE propune o cale concretă de urmat, în interesul tuturor cetățenilor UE
  Noi, membrii familiei politice PPE de la nivel național, regional, local și european, avem responsabilitatea de a ne adresa tuturor cetățenilor, de a le asculta opiniile, de a răspunde nevoilor lor și de a intări bazele Uniunii Europene. Reformele majore de pâna acum au avut succes și au îmbunătățit, fără îndoială, viețile oamenilor. Noi, familia PPE, nu vom limita proiectul european la instituțiile cu sediul la Bruxelles. Dacă nu dorim ca UE să cadă în mâinile euroscepticilor și populiștilor, trebuie să comunicăm cu determinare și curaj atât ceea ce am realizat, cât și ceea ce vom realiza în viitor. Împreună, dorim să facem din Europa noastră o casă mai dinamică, mai deschisă și mai atractivă pentru cetățenii săi. Ne angajăm să-l susținem pe candidatul PPE, Manfred Weber, și să acționăm ca o familie politică puternică, unită și responsabilă, în interesul cetățenilor noștri.